Akıllı Şehirler

Özellikle bilimsel araştırmaların neticesinde ve Birleşmiş Milletler’in tahminine göre dünya genelinde nüfus miktarı 2050 yılına kadar yaklaşık olarak 9 milyar seviyelerine ulaşacak ve buna ek olarak iç ve dış göçlerin de etkisiyle 9 milyarlık nüfusun üçte ikisi kentlerde yaşayacaktır. Bilindiği gibi günümüzde kırsal nüfus giderek azalmakta ve başta megakentler olmak üzere büyük şehirlere doğru göç sürekli olarak artmaktadır. Bu duruma paralel olarak dünyada megakent sayılarının da artışı gözlenmektedir. Tüm bunlarla bağlantılı olarak, yeni yerleşim alanları ve bu alanların altyapı ihtiyaçları sürekli olarak artış göstermektedir.

Buradan hareketle şehirlerimiz; altyapı, konut, su, kanalizasyon, çevre temizliği, istihdam, sağlık hizmetleri, ulaşım, güvenlik, eğitim, iletişim gibi birçok konuda meydana gelecek yeni ihtiyaçlar nedeniyle doğabilecek sorunların da üstesinden gelmek zorundadır. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verilmesinde ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesinde “akıllı şehir” kavramı önem kazanmaktadır.

Akıllı şehir kavramının temelinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla iletişim, ulaşım, kaynak kontrolü gibi temel şehir operasyonlarının belirli bir düzene sokulması ve denetlenmesi mantığı yatmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde trafik ve ulaşım sistemleri, enerji santralleri, kamu hizmetleri, su şebekeleri, atık yönetim sistemleri, suç tespitleri, eğitim kurumları, sağlık kurumları ve diğer özel ve kamu hizmetlerinden elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizlerle gelecekte bizleri nelerin beklediğini ölçebilmek mümkün olabildiği gibi, saydığımız hizmetlerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi de kolaylaşmaktadır.

Akıllı şehir projeleri dünyanın birçok kentinde başarıyla uygulanmakta olup ülkemizde de uzun yıllardan beri farklı projelerle hayata geçirilmektedir. Akıllı şehirlerin sunduğu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürme noktasında başarılı olan ülkeler aynı zamanda kalkınma ve rekabet gücünü de arttırabilirler. Bu sayede kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan akıllı şehirler, aynı zamanda halkının yaşam kalitesini de arttırarak ileri seviye taşıyacaktır. Ülkemizde de 2020 -2023 yılları arasını kapsayan akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçirilerek; akıllı şehir projeleri desteklenmektedir.

Siz de akıllı şehir konseptleri hakkında bilgi edinip, akıllı şehir projelerinde yer almak isterseniz 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı’na mutlaka katılmalısınız.