Belediyelerin ve Şehirlerin Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi

Sosyal devlet anlayışının benimsendiği ülkelerde devlet kurumları ve özellikle belediyelere şehirlerin yönetimi ve temel şehircilik hizmetlerinin verilmesi hususunda büyük sorumluluk düşmektedir. Alt yapıdan ulaştırmaya, çevre düzenlemesinden kültürel faaliyetlere, atık yönetiminden çevre teknolojileri ve geri dönüşüme varana kadar çok geniş bir yelpazede sorumluluğu bulunan belediyeler, günümüzde teknolojinin de yardımıyla sosyal sorumluluk bilincine uygun daha başarılı ve sürdürülebilir operasyonlar gerçekleştirebilmektedir. Bu operasyonlarına en önemlilerinden birisi olan atık yönetimi, çevre teknolojileri ve geri dönüşüm yönetimidir. Atık yönetimi, çevre teknolojileri ve geri dönüşüm konusu yalnızca belediyenin görev alanı değil, aynı zamanda dünyanın ve insanlığın geleceği için uygulanması önemli operasyonlar dahilindedir.

872 sayılı Çevre Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu ile 5216 ve 5491 sayılı kanunlar ve AB uyum yasaları çerçevesinde belediyeler kentsel atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerini kurarak atık yönetimi konusunda çalışmalar yapmakla yükümlüdür. Bu çalışmaları özetle aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz.

  • Üretilen atık miktarını en az seviyeye indirmek ve sıfır atık çalışmaları yapmak
  • Geri dönüşümü ve yeniden kullanımı en üst seviyeye çıkarmak
  • Yakılma ve imha prosedürünü yalnızca geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarla sınırlamak
  • Depolama alanlarının yalnızca geri kazanılamayan atıkları depolamak için sınırlandırılması
  • Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini çevre teknolojileriyle destekleyerek üretime katkı sağlamak.

Yapılan araştırmalara göre çevre teknolojilerine, geri dönüşüm sistemlerine ve atık yönetimine yapılan yatırımlar kısa ve orta vadede belediyelere kar olarak geri dönmektedir. Aynı zamanda küresel ısınma, iklim değişikliği, ekolojik denge ve çevre unsurlarına da minimum zarar ve kaynak kullanımıyla katkı sağlamak mümkündür.

Bu bağlamda Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı özellikle belediyeler ve akıllı şehir projelerine destek verenler için ülkemizde düzenlenecek olan en prestijli etkinliklerden birisi. 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı (INREWTEC) alanında uzman yüzlerce teknoloji üreticisini, girişimciyi, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, akıllı şehir planlamacılarını bir araya getirecek. Bu büyük etkinlikte siz de yerinizi alarak fark yaratanlar arasına girebilirsiniz.