Kategori Arşivleri: Bizden Haberler

Suyun Önemi ve Doğru Kullanımı İçin Neler Yapılmalı Ve Hangi Teknolojiler Kullanılmalı

Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmalara göre yer yüzünde bulunan toplam su miktarı 2019 yılı sonundaki rakamlar dahilinde 1.4 milyar km3 olarak belirtilmekte. Aynı zamanda belirtilen toplam su miktarının %97,5’i okyanus suları olarak kategorize edilmekle birlikte bu sular tuz oranlarının fazlalığı nedeniyle içilememekte. Dünya genelinde içilebilir tatlı su kaynakları, toplam su miktarının yalnızca %2,5’ini oluşturmakla birlikte bu […]

Su Teknolojileri

Son 20 yılda önem kazanan su teknolojileri kavramını bizler, su kaynaklarının mevcut gidişat doğrultusunda önümüzdeki 400 yıl içerisinde %70 oranında azalacağını ve dünya nüfusunun su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını öğrendikten sonra önemsemeye başladık. Canlıların yaşayabilmeleri için ihtiyaç duyduğu temel kaynaklardan birisi olan su, varlığımızı ve neslimizi devam ettirebilmemiz için ikamesi olmayan bir öneme sahiptir. Su […]

Sıfır Atık ve Çevre Teknolojileri

Günümüzde üretimin ihtiyacı olan hammadde, işgücü, sermaye ve girişimci kavramlarına bir yeni faktörün daha eklendiği ortadadır. Teknoloji olarak karşımıza çıkan bu durum, başta üretimi arttırmak, daha az hata ile daha verimli üretim gerçekleştirmemizi sağlayan bu faktör işletmeler açısından olmazsa olmak bir durum halini almıştır. Her geçen gün hızla artan nüfus, tüketici davranışlarında meydana gelen değişimler […]

Neden Akıllı Şehirler?

Dünya nüfusunun her geçen gün katlanarak artması, endüstriyel üretimin büyük şehirler ve ticaret yolları üzerinde faaliyet göstermesi ve kırsal kesimlerde yaşam koşullarının yetersizliği nedeniyle, kırsaldan kentlere göçler hızlanmıştır. Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde kırsalda ikamet eden nüfus miktarında %70’e yakın azalma meydana geldiğini belirten bilimsel araştırmaların ışığında kentleşmenin artması ve buna bağlı olarak şehir planlarında büyük […]

Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi

Ekonomi uzmanlarının dediği gibi, “insan ihtiyaçları sınırsız, oysa kaynaklar sınırlıdır” sözünden hareketle üzerinde yaşadığımız ve her geçen gün doğal kaynakları hızla tükettiğimiz dünyada bizden sonraki nesillere, yaşanılabilir bir miras bırakabilmemiz için son zamanlarda önem kazanan kavramlardan bahsedeceğiz. Özellikle son yıllarda birçok mecrada sıklıkla karşımıza çıkan aslında çoğumuzun önemsemediği bu kavramlar dünya ve insanlığın geleceği açısından […]

Dünya’da Sıfır Atık İçin Neler Yapılıyor?

Sıfır atık konsepti aslına bakıldığında yaklaşık yüz yıl önce ortaya atılan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise hız kazanarak önemini arttıran konulardan birisi haline geldi. Sıfır atık konusu ilk kez ortaya çıktığında, yapılan aşırı üretime bir karşı çıkış ve üretim neticesinde ortaya çıkan atık miktarına bir eleştiri şeklinde algılansa da günümüzde doğrudan tanımıyla ürünlerin yeniden kullanılması […]

Belediyelerin ve Şehirlerin Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi

Sosyal devlet anlayışının benimsendiği ülkelerde devlet kurumları ve özellikle belediyelere şehirlerin yönetimi ve temel şehircilik hizmetlerinin verilmesi hususunda büyük sorumluluk düşmektedir. Alt yapıdan ulaştırmaya, çevre düzenlemesinden kültürel faaliyetlere, atık yönetiminden çevre teknolojileri ve geri dönüşüme varana kadar çok geniş bir yelpazede sorumluluğu bulunan belediyeler, günümüzde teknolojinin de yardımıyla sosyal sorumluluk bilincine uygun daha başarılı ve […]

Akıllı Şehirler

Özellikle bilimsel araştırmaların neticesinde ve Birleşmiş Milletler’in tahminine göre dünya genelinde nüfus miktarı 2050 yılına kadar yaklaşık olarak 9 milyar seviyelerine ulaşacak ve buna ek olarak iç ve dış göçlerin de etkisiyle 9 milyarlık nüfusun üçte ikisi kentlerde yaşayacaktır. Bilindiği gibi günümüzde kırsal nüfus giderek azalmakta ve başta megakentler olmak üzere büyük şehirlere doğru göç […]