Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi

Ekonomi uzmanlarının dediği gibi, “insan ihtiyaçları sınırsız, oysa kaynaklar sınırlıdır” sözünden hareketle üzerinde yaşadığımız ve her geçen gün doğal kaynakları hızla tükettiğimiz dünyada bizden sonraki nesillere, yaşanılabilir bir miras bırakabilmemiz için son zamanlarda önem kazanan kavramlardan bahsedeceğiz. Özellikle son yıllarda birçok mecrada sıklıkla karşımıza çıkan aslında çoğumuzun önemsemediği bu kavramlar dünya ve insanlığın geleceği açısından son derece önemli. Yapılan araştırmalara göre uzmanlar, küresel ısınma, aşırı doğal kaynak tüketimi, çevre kirliliği, nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve buna bağlı olarak gözlemlenen olumsuzluklar nedeniyle dünyadaki doğal kaynakların önümüzdeki nesillere yetmeyeceği konusunda hem fikir. Bu durum dünya genelinde hem ekonomik hem de siyasal anlamda istikrarsızlığa sebep olacağı için bilim adamları sürdürülebilir bir dünya yaratmak adına çevre teknolojilerine geçişin zorunlu olduğunu belirtmekte.

Çevre teknolojileri kavramı maddi giderlerin en aza indirilebilmesi adına, doğal kaynak ve enerji tüketiminin minimize edilmesi, buna bağlı olarak karbon ve sera gazı emisyonunun düşürülmesi ve sürdürülebilir bir ekolojik sistem yaratmak için geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesini amaçlayan yeni nesil teknolojiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geri dönüşüm konusu ise, özellikle doğal kaynakların, hammadde ve yarı mamullerin kullanımının sonrasında atık olarak çevreye salınmadan, yeniden işlenmek suretiyle üretime tekrar kazandırılmasını amaçlamaktadır. Geri dönüşümün verimli bir şekilde yapılabilmesi, hammadde ve doğal kaynakların tüketimini azaltacağı gibi, maliyetleri de büyük oranda düşürecektir. Dolayısıyla üreticiler son yıllarda maliyet verimliliğini arttırmak adına geri dönüşüm teknolojilerine önem vermeye başlamıştır. Fakat verimli bir geri dönüşüm mekanizması sağlayabilmek için atık yönetiminin en etkin şekilde yapılması gerekmektedir.

Atık yönetimi kavramı, herhangi bir ürünün tasarım aşamasından başlayan, son tüketici aşamasına kadarki süreç içerisinde devam eden ve tüketildikten sonra ürünün geri dönüşümle yeniden kazanılabilmesini sağlayan temel bir disiplin bütünüdür.

Tüm bu kavramlar ışığında, başta üreticiler olmak üzere, tüketici ve çevre üçgeninde daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak; atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri sayesinde mümkün olabilecektir. Geri dönüşümü mümkün olmayan tek şey, dünyanın kendisidir dolayısıyla bizden sonraki nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakmak bizlerin temel görevidir.