Neden Akıllı Şehirler?

Dünya nüfusunun her geçen gün katlanarak artması, endüstriyel üretimin büyük şehirler ve ticaret yolları üzerinde faaliyet göstermesi ve kırsal kesimlerde yaşam koşullarının yetersizliği nedeniyle, kırsaldan kentlere göçler hızlanmıştır. Geçtiğimiz 40 yıl içerisinde kırsalda ikamet eden nüfus miktarında %70’e yakın azalma meydana geldiğini belirten bilimsel araştırmaların ışığında kentleşmenin artması ve buna bağlı olarak şehir planlarında büyük oranda yeni yapılanmalara gidildiği gözlenmektedir.

Son yıllarda önem kazanan şehir planlamacılığı özellikle klasik şehircilik anlayışından farklılaşarak akıllı şehir anlayışına doğru büyük bir evrim geçirmiş ve buna bağlı olarak kentlerin; yalnızca insan topluluklarının bir arada yaşadığı yerler olmaktan çıkarak daha sosyal, daha güvenli alanlar haline gelmesini misyon edilmiş bir yapılaşma felsefesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Akıllı şehir kavramının mantığında, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak veri toplanması ve bu verilerden anlamlı sonuçlar elde edilmesiyle yeni bilgilerin üretilmesini sağlama anlayışı yatmaktadır. Akıllı şehir anlayışında veri elde etmek önemli olduğu için bu konseptte kullanılan teknolojiler akıllı telefon, akıllı aydınlatma, güvenlik sistemleri, akıllı evler, akıllı iletişim ve sensor teknolojileridir.

Akıllı Şehir Uygulamasıyla Hedeflenmek İstenen Nedir?

Şehirlerde ikamet edenlerin güncel sorunlarına, yaşam davranışlarına bağlı olarak bir takım verilerinin kayıt altına alınması ve ileride ortaya çıkması muhtemel sorunların önceden tespit edilerek önlenmesi ve hızlı müdahale edilmesi akıllı şehir konseptinin temel amacıdır.

Akıllı şehirlerin diğer amacı ise yaşayanların hayat standartlarını yükseltmek, onların kendilerine daha fazla vakit ayırmasını sağlamaya yönelik teknolojilere yoğunlaşmasıdır.

Yine bu konsept dahilinde güvenli kent felsefesine bağlı kalınarak, suç oranlarının en aza indirilmesi, şehir içerisindeki koordinasyonun arttırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda akıllı şehir uygulamalarını aşağıdaki şekilde listeleyebilmek mümkündür

  • Ücretsiz internet erişimi ve toplumsal WI-FI
  • Akıllı park yerleri
  • Otomasyonlaştırılmış toplu taşıma uygulamaları
  • Temiz enerji üretimi
  • Akıllı bina sistemleri
  • Akıllı trafik takibi
  • Yapay zekâ ağırlıklı güvenlik uygulamaları
  • Akıllı atık yönetim sistemleri
  • Akıllı geri dönüşüm sistemleri
  • Çevre teknolojileri ağırlıklı sürdürülebilir çevre yönetimi

Ayrıca buna benzer bir çok yeni teknoloji günümüzde akıllı şehir konseptinin temel argümanları olarak hesaplanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yukarda adı geçen teknolojilerin önem kazanarak şehirlerde kullanıma geçirilme başlandığı bilinmektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Akıllı Şehir Eylem Planı bulunmakla birlikte, akıllı kentleşmeye geçmek için temel adım başta yerel yönetimler olmak üzere sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir.

Bununla ilgili olarak 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı (INREWTEC) alanında uzman yüzlerce akıllı şehir teknoloji üreticisini, girişimciyi, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, akıllı şehir planlamacılarını bir araya getirecek uluslararası prestijli etkinliklerden birisidir. Bu büyük organizasyonda siz de yerinizi alarak fark yaratanlar arasına girebilirsiniz.