Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı’na Neden Katılmalısınız

Tüm dünyada hızla artan plansız şehirleşme, düzensiz yerleşme ve kaynakların kontrolsüz tüketimi, geleceğe yönelik kaynak tahsisi ile alakalı tahminleri de büyük oranda geçersiz kılmaktadır. Özellikle hızlı nüfus artışı kırsal kesimden, kentlere olan göçü hızlandırırken; bu artışa hazırlıksız yakalanan yerel yönetimlerin de temel işlevlerinde pek çok gecikme ve düzensizlik yaşanmasına neden olmaktadır. Yoğun nüfuslu yerleşkelerde temiz su tedariki, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi hizmetlerin yetersizliği çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Ayrıca işletmeler, özellikle son 30 yıl içerisinde gelişen teknolojiyle birlikte endüstriyel üretimlerini maksimum seviyeye çıkarırken; buna paralel olarak doğaya ve çevreye de verdikleri zararlarla kaynak sürdürülebilirliğini en aza indirmektedir. Bu nedenlerden dolayı son yıllarda önem kazanmaya başlayan sürdürülebilir çevre teknolojilerinin aktif ve verimli şekilde kullanılması gerektiği yapılan bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmaktadır.

Ülkemiz de dahil olmak üzere, dünyadaki pek çok ülkedeki başta özel şirketler olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş son yıllarda çevre teknolojileri, atık yönetimi, su teknolojileri ve geri dönüşüm gibi önemli konulara dair farklı çözüm planları geliştirmekte, otomasyon tabanlı proje yönetimleriyle sıfır atık konusunda önemli atılımlar gerçekleştirmektedir. Başta yerel yönetimler, belediyeler, çevre ve şehircilik bakanlıkları, sivil toplum örgütleri gibi çok geniş bir potansiyel müşteri kitlesine sahip olan bu teknolojiler, sosyal sorumluluk bağlamında da gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına olmazsa olmaz projeler dahilinde görülmektedir.

Son yıllarda önem kazanan akıllı şehir uygulamaları dahilinde yer alan sıfır atık yönetimi, çevre ve su teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları, özellikle devlet ve yabancı kaynaklı kredi fonlarıyla da desteklenmektedir.

Tüm bunlardan hareketle atık yönetimi, geri dönüşüm, çevre ve su teknolojilerine yönelik yeni gelişmeleri takip etmek ve uygulamak büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı (INREWTEC), alanında uzman yüzlerce teknoloji üreticisini, girişimciyi, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, akıllı şehir planlamacılarını bir araya getirmekte ve potansiyel müşterilerinize, şirketinizin çözümlerini sunabilmeniz açısından muhteşem bir tanışma fırsat yaratmaktadır. Ayrıca endüstriyel çözümlerinizi yalnızca Türkiye değil, aynı zamanda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki yerel yönetim temsilcilerine direkt olarak sunabilme fırsatı sunan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı (INREWTEC) çerçevesinde pek çok konferans ve bilgilendirme toplantısı düzenlenecek olup, farklı ülkelerdeki çevre teknolojileri uygulamaları hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceksiniz. Siz de dünyanın en prestijli fuarlarından birisi olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı’nda yerinizi almak için bizimle iletişime geçebilir, erken kayıt seçeneğiyle daha birçok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz.

Inrewtec Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı