Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarını Neden Ziyaret Etmelisiniz?

“Çevreyi korumak, geleceği korumaktır” ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz yeni nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizlerin en önemli görevidir.

Yapılan birçok bilimsel araştırma göstermektedir ki, artan nüfus, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, endüstriyel üretimin kontrolsüzce gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak karbon salınımının fazlalaşması, plansız şehirleşme gibi nedenlerle dünya, yakın zamanda doğal kaynak kıtlığı, temiz suya ulaşım ve organik üretimin sekteye uğramasıyla ekonomik, sosyal ve siyasal birçok sorunla karşı karşıya kalacaktır. Birleşmiş Milletler’in “Dünya Çevre Konferansı” sonrasında yapılan açıklamaları temelinde; beklenen durumun ne denli kötü olduğunu bizlere yansıtmaktadır. Bu açıklamalar dan birkaçı aşağıdaki gibidir:

  • Küresel ısınmaya bağlı buzulların erimesi
  • Hali hazırda %98’i kullanılamaz durumdaki içme sularının önümüzdeki 400 yıl içerisinde kıtlık noktasında azalacağı
  • Kontrolsüz endüstriyel üretim nedeniyle ortaya çıkan atıkların çevreye vereceği zararın büyüklüğü
  • Şehirlerdeki nüfusun artmasına paralel, temiz su tahsisi, atık, geri dönüşüm yönetimi ve yapısal anlamda yaşanacak sorunların artışı
  • Ekonomik çöküş ve kaosun önünün alınamayacağı

Yukarıdaki uyarılar ışığında Birleşmiş Milletler ve DSÖ; kısa süre içerisinde sıfır atık yönetimi, geri dönüşüm, çevre ve su teknolojileri konularında kalıcı adımların atılması gerektiğini belirtirken; bu adımların atılmaması halinde insanlık tarihinin sonunun geleceğinin altı çizilmektedir. Bu nedenle özellikle son 20 yılda devletler; çevre ve su teknolojileri, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında eylem planları oluşturmuş ve başta yerel yönetimler, belediyeler ve sivil toplum örgütleri olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşu desteklemeye başlamıştır.

Yerel yönetimler, belediyeler ve sivil toplum örgütleri, sıfır atık konusunda çalışmaları olan şirketler olarak bölgenizin, ülkenizin ve dünyanın geleceğini önemsiyorsanız; sizleri 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan INREWTEC Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı’na davet ediyoruz. Fuarda yerli ve yabancı yüzlerce şirketin sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve su teknolojileri bağlamında çözüm ürettiği birçok projeyi yakından inceleyebilir, bu projeleri hayata geçirmek için kentiniz ve bölgeniz için en ideal endüstriyel proje tavsiyeleri hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Inrewtec Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı