Sıfır Atık ve Çevre Teknolojileri

Günümüzde üretimin ihtiyacı olan hammadde, işgücü, sermaye ve girişimci kavramlarına bir yeni faktörün daha eklendiği ortadadır. Teknoloji olarak karşımıza çıkan bu durum, başta üretimi arttırmak, daha az hata ile daha verimli üretim gerçekleştirmemizi sağlayan bu faktör işletmeler açısından olmazsa olmak bir durum halini almıştır. Her geçen gün hızla artan nüfus, tüketici davranışlarında meydana gelen değişimler ve buna bağlı artan tüketim, üreticileri daha fazlasını üretmeye sevk ederken; üretimin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan hammadde ve yarı mamul tüketimini de kontrolsüz bir şekilde arttırmaktadır. Fakat iktisatçıların da dediği gibi, doğal kaynaklar sınırsız değildir ve mutlaka bir gün tükenecektir. Biz ve bizden sonrakilere yaşanılabilir bir dünya bırakmak bizlerin en temel görevidir. Dolayısıyla uzmanlara göre sürdürülebilir bir dünya yaratabilmek için tüketimi minimum seviyeye indirmek, çevre teknolojilerine ağırlık vererek üretim faktörlerini desteklemek ve üretimi mümkün olduğunca tüketimden arta kalan geri dönüşümle başarabilmek gerekmektedir. Aksi takdirde insanlık, kıt ve yetersiz kaynaklar nedeniyle kaos ortamına sürüklenecek, ekonomik, politik ve sosyal açıdan istenmeyen durumlara maruz kalacak ve beklenenden çok daha kısa bir süre içerisinde nesli tükenecektir. Tüm bunlardan hareketle ekonomistler, endüstri ve çevre mühendisleri üretimi verimli kılmak, maliyetleri en aza indirmek ve minimum doğal kaynak tüketimiyle üretim gerçekleştirmenin iki temel unsuruna dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki çevre teknolojileri kavramı.

Çevre teknolojileri maddi girdilerin en aza indirilmesi, enerji tüketiminin düşürülmesi ve buna bağlı olarak emisyonların kontrol altına alınması, değerli yan ürünlerin geri kazanımının sağlanması ve atıkların bertaraf edilmesi adına çözümler sunan teknolojilerin tamamı olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla çevre teknolojileri verimli ve geri dönüşümü mümkün üretim temelinde şekillenen, planlama aşamasından tüketim sonrasında bile devam edecek olan bir felsefe olarak algılanmalıdır. Çevre teknolojilerinin doğru kurgulanabilmesi için önem kazanan diğer unsur ise sıfır atık kavramıdır.

Sıfır atık kavramı; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılabilmesi, atık oluşumunun sebeplerinin araştırılarak atık oluşumunun en aza indirilmesi adına atığın kaynağında toplanıp geri dönüşümünün sağlanmasını kapsayan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıfır atık kavramı üretim ve tüketim aşamasında ortaya çıkan atıklardan en verimli şekilde yararlanmamızı sağlayarak onları yeniden üretime dahil etmeyi amaçlamaktadır. Bunun neticesinde işletme verimliliğinin artması, israfın önüne geçilmesi, çevre teknolojilerinin desteklenmesi ve ekolojik riskleri en aza indirme sonuçları beklenmektedir.