Su Teknolojileri

Son 20 yılda önem kazanan su teknolojileri kavramını bizler, su kaynaklarının mevcut gidişat doğrultusunda önümüzdeki 400 yıl içerisinde %70 oranında azalacağını ve dünya nüfusunun su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını öğrendikten sonra önemsemeye başladık. Canlıların yaşayabilmeleri için ihtiyaç duyduğu temel kaynaklardan birisi olan su, varlığımızı ve neslimizi devam ettirebilmemiz için ikamesi olmayan bir öneme sahiptir. Su teknolojileri kavramı bu noktada, mevcut su kaynaklarının ihtiyacı ne şekilde karşılayacağı noktasında bilimsel çalışmalar yaparken; aynı zamanda mevcut kullanım dahilinde israfı en aza indirerek, teknoloji kullanımıyla birlikte suyun verimli bir şekilde geri dönüşümünün sağlanmasını amaçlamaktadır. Kamuya ait kaynakların başında gelen su, tüm insanlığın kullanımına açıktır. Fakat asıl sorulması gereken soru, dünyanın dörtte üçü sularla kaplıyken önümüzdeki 400 yıl içerisinde nasıl su sıkıntısı çekeceğimizin açıklığa kavuşturulmasıdır. Yapılan araştırmalara dünyadaki su miktarının yalnızca %16’sı içilebilir ve üretime dahil edilebilir özelliğe sahiptir. Geri kanal miktar ise içim ya da üretimde kullanmak için uygun değildir. Bu noktada önem kazanan su teknolojileri, dünya genelinde var olan içilemez suyu, insan sağlığına ve üretimde kullanmaya uygun hale getirmeyi amaçlayan teknolojilerin bütünü şeklinde tanımlanabilmektedir.

Üretim aşamasında ve tüketim sonrasında ortaya çıkan atık su, doğaya yeniden salınmakta ve içilebilir su kaynaklarını da zehirlemektedir. Bu nedenle başta su arıtma sistemleri olmak üzere, depolama, kanalizasyon, tesisat, kaçak, su iletişim teknolojilerini de kapsayan çok geniş bir yelpazeye sahip olan su teknolojileri, tüm bu alanlarda verimliliği sağlamak adına farklı çözümler sunmaktadır.

Özellikle kamu malı sayıldığı için su teknolojilerinin kullanımı ve denetlenmesinin kamu kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlıklarına bağlı Devlet Su İşleri, Tarım İl Müdürlükleri ve belediyelerin denetiminde olan su kaynakları nedeniyle, su teknolojileriyle ilgili çalışmaları olan üreticilerin de hedef pazarını da bu kurumlar oluşturmaktadır.

Her geçen gün daha büyük öneme sahip olan su teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, bu teknolojilerle ilgili çözümler üreten üreticilerle yakından tanışmak için sizleri 16 – 21 Eylül 2021 arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı’na davet ediyoruz.