Suyun Önemi ve Doğru Kullanımı İçin Neler Yapılmalı Ve Hangi Teknolojiler Kullanılmalı

Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmalara göre yer yüzünde bulunan toplam su miktarı 2019 yılı sonundaki rakamlar dahilinde 1.4 milyar km3 olarak belirtilmekte. Aynı zamanda belirtilen toplam su miktarının %97,5’i okyanus suları olarak kategorize edilmekle birlikte bu sular tuz oranlarının fazlalığı nedeniyle içilememekte. Dünya genelinde içilebilir tatlı su kaynakları, toplam su miktarının yalnızca %2,5’ini oluşturmakla birlikte bu sular büyük oranda nehir ve göller ve yer altı suları şeklinde kategorize edilmektedir.

Her geçen gün küresel ısınmaya bağlı olarak değişen iklim koşulları, gelişen endüstriyel sanayi, nüfus artışı, hızlı ve plansız kentleşme kullanılabilir su miktarının da gün geçtikçe azalmasındaki en önemli etkenler olarak görülmekte. Alternatifi olmayan en önemli doğal kaynaklardan sayılan su, yapılan araştırmalara göre yaklaşık 400 yıl içerisinde dünya nüfusuna yetemeyecek derecede azalacak. Dolayısıyla hem bizlerin hem de bizden sonraki nesillerin geleceği için bireysel ve endüstriyel anlamda su kaynaklarını doğru kullanmak, içilebilir ya da içilemez su kaynaklarını korumak ve mümkün olduğunca içilemez su kaynaklarını arıtma yöntemiyle kullanıma geri kazandırmak ve tüketime dahil etmek mecburiyetindeyiz.

Su kaynaklarını korumak ve mevcut rezervleri doğru kullanmak hem birey olarak hem de kamu kuruluşlarının temel vazifesi dahiline girerken, içilemez durumdaki su rezervlerinin, kullanım ve tüketime uygun hale getirilmesinde en önemli görev devlet kurumlarına düşmekte. Yer üstü ve yer altı su kaynakları kamu malları içerisinde yer alan önemli rezervleri oluştururken, bu kaynakları korumak başta yerel yönetimlerin ve devlet kurumlarının alacağı önlemlerle mümkün olabilmekte.

Suyun doğru kullanımı için bir çok sosyal pazarlama örneği gösteren kamu kurumları açısından en temel argüman su kullanımında israfı minimum seviyeye indirmek iken, temiz su kaynaklarına karışan endüstriyel atıkların da arıtılması konusu büyük önem arz etmekte.

Buradan hareketle çevre teknolojileri ve buna bağlı su teknolojilerinden yararlanmak su kaynaklarının korunması ve su rezervlerinin işlevselliğini yitirmemesi açısından önemli bulunmakta.

Su teknolojilerinin temelinde, içime uygun hale getiren arıtma sistemleri, atık su miktarını yeniden kullanıma uygun hale getiren filtreleme sistemleri ve elbetteki geleceğin teknolojilerinden birisi sayılan, kullanmaya elverişsiz su kaynaklarını filtre edip arıttıktan sonra saf su kalitesinde yeniden kullanıma sunmaya yarayan özel teknolojiler. Başta NASA olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen çok sayıda su teknolojisi olduğu bilinmekte. Özel şirketler özellikle son yıllarda su teknolojileri üretmeye ağırlık vermekte. Dolayısıyla başta yerel yönetimler (belediyeler) kentin ihtiyacı olan temiz su rezervlerini korumak ve bu rezervleri yeni teknolojilerle çoğaltmak mecburiyetinde. Bu nedenle ülkemizdeki yerel yönetimler ve su teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapan şirketler için 16 – 20 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı (INREWTEC) alanında uzman yüzlerce teknoloji üreticisini, girişimciyi, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, akıllı şehir planlamacılarını bir araya getirecek prestijli organizasyonlardan birisi olarak karşımıza çıkmakta. Bu büyük etkinlikte siz de yerinizi alarak fark yaratanlar arasına girmek için şimdiden rezervasyonunuzu yaptırabilir, su rezervlerini korumaya katkı sağlayabilirsiniz.