Kamu kuruluşları

Belediyeler

Sanayi, ticaret ve zanaat sektörlerindeki karar yetkilileri

Atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri

Makine, araç ve ekipman üreticileri

Sanayiciler, OSB yetkilileri

KOBİ’ler

İSG profesyonelleri

Akademisyenler

Ulusal ve uluslararası girişimci ve yatırımcılar

Finans  kuruluşları,

Mühendisler ve mühendislik üniversitesi öğrencileri

Ulusal ve uluslararası sektörel birlikler

AVM ve otel yetkili temsilcileri

Medya ve Televizyon kuruluşları

Inrewtec Sıfır Atık Geri Dönüşüm ve Su Teknolojileri Fuarı